Ynglŷn â

J Richards 5 Splash

James Richards

Cafodd James Richards ei eni a'i fagu yng Nghaerdydd ac mae e bellach yn byw ac yn gweithio yn Berlin. Cwblhaodd gwrs Sylfaen yn UWIC (Prifysgol Fetropolitan Caerdydd erbyn hyn) a graddio o Ysgol Gelf Chelsea yn 2006.

Mae ei arddangosfeydd unigol diweddar yn cynnwys Abyss Film, Kestner Gesellschaft, Hanover; Requests and Antisongs, ICA Llundain; Crumb Mahogany, Bergen Kunsthall a Radio at Night, Amgueddfa Celfyddyd Gyfoes Bordeaux (pob un yn 2016); James Richards, Kunstverein Munchen (2015) a Not Blacking Out Just Turning The Lights Off, Chisenhale, Llundain (2011). 

Mae ei arddangosfeydd grŵp yn cynnwys Whitney Biennial 2017, Amgueddfa Whitney o Gelfyddyd Americanaidd, Efrog Newydd (2017); Less Than Zero, Canolfan Gelfyddydau Walker, Minneapolis (2016); British Art Show 8, arddangosfa deithiol, y DG (2015-16); Saltwater: A Theory Of Thought Forms, Biennial Istanbul rhif 14, Istanbul, Walks, Andrew Kreps, Efrog Newydd, Safe, Home, Manceinion (pob un yn 2015); Gwobr Viva Ars, Grazer Kunstverein, Graz, Bonner Kunstverein, Bonn a Hamburger Kunsthalle, Hamburg (2014-15); Burning Down The House, Biennial Gwangju, Gwangju, De Korea, Cut to Swipe, MoMA, Efrog Newydd, Looking Back: The Eighth White Columns Annual (detholiad gan Pati Hertling), White Columns, Efrog Newydd (pob un yn 2014); Meanwhile...Suddenly and Then, Biennale de Lyon rhif 12, Lyon, The Image Thought, Oriel Kamel Mennour, Paris, Otherwise Unexplained Fires, Malmö Konsthall, Malmö, Encyclopaedic Palace, Arddangosfa Gelfyddyd Ryngwladol La Biennale de Venezia rhif 55, Fenis (pob un yn 2013).

Derbyniodd Richards Wobr Sefydliad Paul Hamlyn yn 2015, Gwobr Jarman am Ffilm a Fideo yn 2012 ac fe gyrhaeddodd restr fer Gwobr Turner yn 2014. Cafodd ei ddethol ar gyfer Biennial Oriel Whitney yn 2017.

Cynrychiolir Richards gan Cabinet, Llundain, Galerie Isabella Bortolozzi, Berlin, a Rodeo, Llundain. 

Dsc 00031802 Edited

Chapter

Sefydlwyd Chapter yn 1971 ac y mae, erbyn hyn, yn un o ganolfannau celfyddydau mwyaf Ewrop. Mae'n cynnwys sinemâu, theatrau, orielau a stiwdios artistiaid ac yn dangos y gweithiau gorau o gelfyddyd genedlaethol a rhyngwladol. Yn ogystal â bod yn gyfrifol am guradu arddangosfa Cymru yn Fenis 2017 yn La Biennale De Venezia, mae Chapter hefyd yn brif sefydliad Canolfan Ffilm Cymru ac yn gartref i Coreo Cymru, y Cynhyrchydd Creadigol ar gyfer Dawns yng Nghymru.

Mae Oriel Chapter yn ganolfan gynhyrchu ac yn rhoi pwyslais ar gomisiynu a chyflwyno gwaith newydd, datblygu preswyliadau, teithio a chydweithio gydag artistiaid, cyhoeddi a chreu fforymau ar gyfer ystyriaeth feirniadol. Mae arddangosfeydd ddiweddar yr oriel yn cynnwys sioeau gan Rose Wylie, Francis Alys, Ugo Rondinone, Steve Shearer, Nastio Mosquito, Lamia Joreige, Tonico Lemos Auad a George Barber.

 

www.chapter.org

Facebook/chaptergallery

Twitter/@chaptergallery

Instagram/@chaptergallery

Jim And Hannah Lo Res

Cymru yn Fenis Wales in Venice

Comisiynwyd Cymru yn Fenis Wales in Venice gan Gyngor Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru drwy gymorth a chydweithrediad â Llywodraeth Cymru a'r British Council. 

Caiff prosiectau eu dewis drwy alwad am gynigion. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi comisiynu artistiaid i arddangos yn nigwyddiad Cymru yn Fenis Wales in Venice fel Digwyddiad Cyfochrog yn Biennale Fenis ers 2003, fel ffordd o ddathlu artistiaid newydd a sefydledig o Gymru. 

Mae'r artistiaid blaenorol yn cynnwys Helen Sear, Bedwyr Williams, Richard Deacon, Heather ac Ivan Morison a Cerith Wyn Evans. 

fenis.celf.cymru

Facebook/WalesInVenice

Twitter/@WalesInVenice

Instagram/@WalesInVenice

Lo Res Venice3

Ynglyn â Biennale Fenis

Biennale Celfyddyd Fenis yw digwyddiad rhyngwladol pennaf byd y Celfyddydau Gweledol. Ers ei sefydlu ym 1895, mae'r Biennale bellach yn denu dros 300,000 o ymwelwyr, ac yn denu 30,000 o guraduron rhyngwladol, beirniaid, casglwyr ac artistiaid a chynrychiolwyr gwleidyddol a diwylliannol - a hynny ddim ond i'r Vernissage (Rhagolwg) tridiau o hyd. Cynhelir y Biennale ar ddau safle swyddogol yn Fenis: yr Arsenale, sy'n cynnal yr arddangosfa ryngwladol, a'r Giardini di Castello yn nwyrain y ddinas, sy'n gartref i'r pafiliynau cenedlaethol hanesyddol.

Caiff yr Arddangosfa o Gelfyddyd Ryngwladol rhif 57, sy'n dwyn y teitl VIVA ARTE VIVA, ei churadu gan Christine Macel ac fe’i trefnir gan La Biennale di Venezia, dan gadeiryddiaeth Paolo Baratta.

Rhodir sylw blaenllaw hefyd yn ystod y rhifyn hwn i Ddigwyddiadau Cyfochrog dethol. Wedi'u hyrwyddo gan sefydliadau cenedlaethol a rhyngwladol di-elw, bydd y rhain yn cyflwyno eu harddangosfeydd a'u mentrau yn Fenis yn ystod cyfnod y Biennale.

www.labiennale.org

Lleoliad

Cyfeiriad ac Amseroedd Agor

James Richards Music for the gift yn Santa Maria Ausiliatrice Fondamenta San Gioacchino, 30122 Venezia

Dyddiau’r Rhagolwg - 10-12 Mai Ar agor: 10:00 -18:00

Rhagolwg i’r Wasg – 9 Mai 15:00

Arddangosfa - 13 Mai - 26 Tachwedd 2015

Ar agor: 10:00 - 18:00 (Ar gau ar ddydd Llun)


Y Lleoliad

Hen gwfant sydd nawr yn cael ei ddefnyddio fel canolfan gymuned yw Santa Maria Ausiliatrice. Mae’r gofodau a ddefnyddir gan Gymru yn cynnwys yr hen gapel yn ogystal â nifer o stafelloedd cyfoes.

Wedi ei leoli hanner ffordd rhwng prif safleoedd y Biennale, y Giardini a’r Arsenale mae Santa Maria Ausiliatrice ar y Fondamenta San Gioacchino ger stryd lydan y Via Garibaldi. Mae’n hygyrch ac yn hawdd iawn i’w ganfod.

Gweld lleoliad y Santa Maria Ausiliatrice mewn map mwy

Sut I gyrraedd Santa Maria Ausiliatrice

1. O Linellau Vaporetto 1, 41/42 Glanfa Arsenale.

Cerddwch dros y bont i’r dde i Riva S. Biagio. Trowch i’r chwith a cherdded i ben Via Guiseppe Garibaldi. Mae hon yn stryd gerdded lydan oherwydd i’r canal gael ei sychu a phafin ei osod. Pan gyrhaeddwch lle mae’r canal yn ailymddangos, cadwch i’r chwith, dros un bont fechan ac mae Santa Maria Ausiliatrice ar y chwith ar Fondamenta San Gioacchino.

2. Llinellau Vaporetto 1, 2, 41/42, 51/52, 61/62 Glanfa Giardini.