Goruchwylwyr

Wiv2017Group Edited

Y Tîm Goruchwylio

Yn dilyn proses drwyadl, dewiswyd 11 o artistiaid a churaduron a 7 myfyriwr ar gyfer rhaglen Goruchwylio Arbennig Cymru yn Fenis Wales in Venice. Byddant yn arolygu, monitro a chynnal a chadw arddangosfa Cymru, James Richards: Music for the gift yn La Biennale di Venezia a byddant yn gyswllt hollbwysig rhwng yr ymwelwyr a’r arddangosfa.

Yn ogystal â chynnig cyfle i artistiaid a churaduron Cymru ar ddechrau eu gyrfa i brofi Biennale Fenis, cynigia’r cynllunGoruchwylio Arbennig gyfleoedd pwysig ar gyfer datblygiad proffesiynol.

Eleni, mae’r rhaglen yn bartneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru, Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd, Chapter a g39 - sefydliad sy'n cael ei arwain gan artistiaid. Cefnoga Ysgol Gelf a Dylunio Caerdydd saith myfyriwr yn Fenis a chomisiynwyd g39 by Chapter i ddatblygu a rhedeg rhaglen hyfforddi unigryw ar gyfer y tîm goruchwylio.

Bydd y tîm Goruchwylio Arbennig yn rhan o gynllun UNIT(e) g39, sef ysgol gelf amgen sy’n digwydd yng Nghaerdydd yn 2017. Digwydd y cyfle ymchwil a datblygu hwn mewn stiwdio, yn cynnwys rhaglen bwrpasol o sesiynau mentora a chefnogaeth gydol eu hymarfer. Bydd pob un yn treulio o leiaf fis yn Fenis yn gweithio mewn timau o dri. Gellir dod o hyd i wybodaeth am eu prosiectau ymchwil isod.

Proffiliau’r Goruchwylwyr